Försvarsmakten mässkoncept

Uppdrag
Ta fram ett mässkoncept som fungerar skalbart på 500 evenemang per år och attraherar en målgrupp man tidigare haft svårt att nå, kvinnor i åldern 18-35.

Lösning
Ett interaktivt, flexibelt och modernt mässkoncept utformat efter ledorden inkluderande, intresseväckande och involverande.

VR-aktivering, jägarvila, digitalt kunskapsquiz samt ett nytt grafiskt och kommunikativt koncept med budskapet ”Upptäck Försvarsmakten” var några av grundstenarna.

Resultat
Ökat antal registreringar på SACO-mässan: 84%
Andel kvinnor som registrerat sig: 47%

Kund:

Dela: Försvarsmakten mässkoncept
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev