SEB Management Conference 2017

Uppdrag
Att inspirera och entusiasmera 500 ledande chefer och nyckelpersoner inom SEB. Skapa en gemensam syn på visionen, framtida inriktning och mål för SEB.

Lösning
Hur lockar man fram konstruktiva och visionära samtal om hinder och möjligheter under en konferens? Jo, man kastar agendan och låter alla hålla låda. Eftersom det är just de som bör sitta på svaren. Bokstavligen talat. Utifrån temat ”New ways of working” utvecklades konceptet Mbox för SEB Management Conference 2017. Ett koncept som frigör kreativiteten och tillvaratar handlingskraften hos medarbetarna vilket resulterade i ett enormt engagemang!

Resultat
86% gillade verkligen konceptet och ”Open space” formatet för att deltagarna själva fick välja ämnena som skulle diskuteras.
90% av deltagarna anser att konferensen har bidragit till att tänka nytt och hur de ska kunna jobba annorlunda i framtiden.

Kund:
Antal deltagare: 500 st

Dela: SEB Management Conference 2017
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev