SEB Swedish Open

Uppdrag
SEB har en lång historik som sponsor av Swedish Open i Båstad. De senaste fyra åren har Minnesota haft i uppdrag att utveckla aktiveringen i syfte att stärka relationer med befintliga kunder, prospekts och publik samt att skapa synlighet och positiva associationer till varumärket. Aktiviteten ska stärka SEB:s position som banken för entreprenörer och företag och de som också vill skapa bättre förutsättningar för dagens unga.

Lösning
Företagande börjar ofta med en idé och vad SEB vill är att fler ska förverkliga sina idéer. Därför skapade vi 2015 konceptet ”Vi vill få fler idéer att nå hela vägen”, en blinkning till tennisen där spelarna vill få bollen hela vägen över nät. Utifrån det budskapet engagerade vi intressenter före, under och efter evenemanget. På digitala plattformar skapades spel och tävlingar för att vinna biljetter till Swedish Open, vi visade inspirationsfilmer om entreprenörskap, gav biljetterbjudanden och tips inför besöket i Båstad. Väl på plats i Båstad har fokus legat på att tillföra mervärde för besökarna vilket tagit sig uttryck i en Courtesy Desk, Lounge area, seminarier, SEB Kids Park och en monter med både relevanta och lustfyllda aktiviteter. Icke att förglömma är SEB:s gröna solhatt som vid det här laget har blivit en riktig tradition.

En viktig pusselbit i det framgångsrika projektet var att tidigt skapa internt engagemang kring sponsorskapet för att få bästa möjligheter för utväxling av rättigheten som relationsbyggande aktivitet.

Resultat 2015
SEB har idag högst total spontan erinran av alla sponsorer, till och med högre än titelsponsorn.

28 % av publiken ansåg att SEB gjort bäst intryck av alla sponsorer.
Det var en ökning från 24 % året innan.
95 % av besökarna har antingen sett eller haft någon kontakt med SEB under evenemanget.
Ungefär häften av dessa har på något sätt deltagit i aktiviteterna.

 

20 000 st

SEB-solhattar delas varje år ut på Swedish Open
90 % av besökarna har uppmärksammat solhattarna
40 % av besökarna har tagit emot en solhatt


Kund:
Plats:
Antal deltagare: 50000 st

Dela: SEB Swedish Open
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev