Switch — för en mer jämställd energibransch

Uppdrag
2017 ingick Ellevio ett sponsorsamarbete tillsammans med Stockholms fotbollförbund och 50/50 fonden, Female Legends, en community inom e-sporten, och musiklägret Popkollo. Uppdraget har varit att paketera, konceptualisera och aktivera samarbetena i syfte att driva förändring och skapa förutsättning för intern och extern kommunikation.

Lösning
Utifrån sponsringsplattformen skapade vi jämställdhetsinitiativet Switch. Minnesota stod för både namnprocess och den grafiska utvecklingen. Förutom en ad filmproduktioner som har kommit både organisationer och Ellevio till gagn har vi planerat och genomfört en rad kommunikationsinsatser. Ett rapportsläpp kring jämställdhet i traditionellt manliga miljöer (ladda ner den till höger) där respondenterna bestod av organisationernas medlemmar. En temadag under Almedalsveckan med panelsamtal med såväl ledare som politiker. Närvaro under Dreamhack där Ellevio stöttade Female Legends för att skapa en trygg miljö för tjejer. Ellevio har också varit medarrangörer för ett LAN under sportlovet som genererade en hel del PR i kanaler som DI, Veckans affärer och Sveriges Radio. Switch har också lyfts och använts under Ellevios interna aktiviteter som seminarier och workshops.

Resultat
Genom Switch har Ellevio lyckats förbättra sitt anseende och preferens kring varumärket. Man har skapat en intern stolthet och där jämställdhet idag står högt på den interna agendan. Idag har Ellevio blivit talesperson i helt nya arenor och man har lyckats sprida sitt budskap i flera egna och förtjänade kanaler.

Ur Switchrapporten 2018 (ladda ner rapporten i sin helhet här)

  • 60% av de intervjuade tjejerna har fått höra att man inte borde ägna sig åt ett specifikt intresse pga sin könstillhörighet.
  • 7 av 10 tjejer tycker att det är viktigt med förebilder med samma kön som dem.
  • Citat: ”Val till gymnasiet. Trots höga betyg tyckte studievägledaren att ”teknisk” nog skulle bli för svårt.”

Kund:
Plats:

Dela: Switch — för en mer jämställd energibransch
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev