Brand Engagement frigör krafter

Oavsett om ni vill samla organisationen kring era värderingar, eller om ni har en produktlansering på gång– engagemang är nyckeln till att skapa effekt och nå resultat. För att skapa engagemang krävs delaktighet. När fler ges möjlighet att påverka, utveckla och göra skillnad frigörs oanade krafter. Vi hjälper dig att skapa arenor för konversation, lekfullhet och medskapande. I vårt arbete tar vi hjälp av ett antal olika metoder. Här är några av dem:

LiveLive
Digitaliseringen har gjort att det fysiska mötet ökat i värde och blivit allt viktigare. I ett livesammanhang får varumärket liv och en dialog mellan målgrupp och organisation kan uppstå. Vi hjälper dig att skapa engagerande liveupplevelser.
Cocreation (kopia)Co creation
Ta tillvara på kraften hos dina medarbetare och kunder. Genom att involvera dem i kommunikation och affärsutveckling frigörs enorma krafter. Vi hjälper dig att skapa aktiviteter som engagerar målgruppen.
KonversationerKonversationer
Tack vare uppkoppling och sociala nätverk är varje individ numera sitt eget mediehus. Aktiviteter, företeelser och händelser som vi identifierar oss med är vi också villiga att dela. Vi hjälper dig att ta tillvara på engagemanget hos medarbetare och kunder.
Storytelling[1]Storytelling
Alla organisationer och varumärken bär på en historia. Rätt använd är den en tillgång som kan bygga stolthet och skapa delaktighet. Vi hjälper dig att hålla berättarkulturen vid liv och förmedla de bästa historierna på ett sätt som engagerar.
PassionerPassioner
Oavsett vårt yrke är vi alla individer. Och som individer har vi oftast en passion – det kan gälla sport, kultur eller hjärtefrågor. Genom att mötas på en gemensam arena, byggs och fördjupas våra relationer. Vi hjälper dig att värdera och aktivera sammanhanget där engagemang uppstår.
GamificationGamification
Tävlingsinstinkten är en stark drivkraft hos de flesta av oss. Gamification är konsten att engagera med hjälp av klassiska spelupplägg. Utmaningar och belöningar används för att förmedla komplexa budskap eller involvera kring affärsutvecklingsfrågor. Vi hjälper dig att uppmuntra leklusten hos dina medarbetare och kunder.
RealtidRealtid
Genom att relatera till samtidshändelser blir kommunikationen mer angelägen. Den bästa realtidkommunikationen blir ett samtalsämne som delas och sprids långt bortom sin ursprungliga kanal. Vi hjälper dig att skapa en organisation som är redo att respondera på dagsaktuella händelser.