Är du redo för 2019?

Vi skriver december 2018 men innan vi lägger ännu ett år till handlingarna, låt oss ta en titt i backspegeln och spana lite. En reflektion är att allt fler företag inte bara pratar om hållbarhet, det handlar i allt högre grad om ett verkligt engagemang. Frågan om hur vi kan minska klimatavtrycket har gått från att vara en CSR-aktivitet till att ta en central plats i affärsplanen. Och det får konsekvenser, inte bara för miljön.

Arbetar man i en verksamhet som har en negativ klimatpåverkan finns redan ett engagemang hos medarbetare och kunder. Det innebär en potentiell energi som kan tillvaratas och styras i konstruktiv riktning. Hanterar men detta klokt skapas ett värde, både för den enskilde medarbetaren, för kunden, för organisationen och för planeten.

Det pratas mycket om ”green wash” och det förekommer tyvärr att företag pratar betydligt mer än vad de faktiskt åstadkommer. Men vi ser också exempel på motsatsen. Företag som har betydligt vassare handlingsplaner och större engagemang än vad de ger sken av. När ett företag genomsyras av en genuin ambition att minska sin miljöpåverkan, när återtag och livscykelhantering blir en integrerad del i kunderbjudandet, när ett klimatsmart tänk driver på affärsutvecklingen, då händer också något med kulturen i det företaget.

Så låt det bli ett nyårslöfte 2019, att fortsätta höja engagemanget. Arbetar du i en industri med stor klimatpåverkan? Så mycket bättre, då kan ni påverka så mycket mer. När vi pratar om de här frågorna är era konkurrenter era bästa partners. Tävla inte om vem som är bäst på att slå sig för bröstet, kroka arm och utveckla branschen tillsammans. Det, om något, skapar trovärdighet på en marknad som blir allt mer kritisk och medveten.

Ett seriöst hållbarhetsarbete är dessutom ett fantastiskt sätt att höja medarbetarnas engagemang och trivsel samtidigt som det lockar nya, unga medarbetare att söka anställning. I varje utmaning finns möjligheter. Är utmaningen stor blir även möjligheterna större.

Det finns inga ursäkter, nu kör vi!

Olle Nyström
olle.nystrom@minnesota.se

 

Bildförklaring: Magnus Sallbring samtalar med Dr Denis Mukwege på Ateas hållbarhetsseminarium i Almedalen 2018.