Chatboten – den nya hemsidan

Du kanske ställt dig frågorna: Vad är en chatbot? Varför pratar alla om dem? Varför vill alla göra en? Varför borde alla göra en? Och, hur kan jag göra en? Det är relevanta frågor, för som det ser ut idag är chatboten en av den nära framtidens främsta plattformar för kommunikation.

En chatbot är en tjänst i en chatt-applikation byggd på förbestämda regler eller artificiell intelligens som gör att användaren kan föra en dialog med boten. Botens syfte kan variera mellan allt från ren funktion som försäljning, eller bara att roa. Chatboten har egentligen funnits på våra datorer sedan 90-talet i form av standardformulär på hemsidor osv. Men med dagens teknik och vårt digitala beteende har den fått sig ett nytt uppsving. Och detta beror främst på två faktorer:

1. AI – Artificiell intelligens
Datorer som kan tänka själva har länge varit sci-fi, men på senare år har det blivit allt mer verklighet. Man har kallat AI för nästa industriella revolution och är redan på många håll redo att byta ut det väl kända begreppet mobile first, mot AI first. Ett exempel på AI, som många av oss troligtvis använder dagligen, är Siri i iPhone.

2. Sociala medier och appar
2008 övergav vi datorerna för att istället använda mobilerna. Vår ständiga uppkoppling ledde till att vår närvaro på social media ökade och i samband med det också vår användning av chattappar. Siffror visar på att 2016 var året då tiden spenderad på chattappar blev större än vår tid på sociala medier. Att mer än 65% av mobilanvändare knappt laddar ner mer än en ny app per månad har lett till att företag inte längre producerar appar i lika stor skala. Istället har man sett större lönsamhet i att skapa tjänster inom befintliga appar, nämligen botar.

Det finns redan en mängd olika bot-varianter på marknaden. Exempelvis har klädkedjan H&M lanserat en personlig mode-stylist i form av en chatbot på chatappen Kik. Ju mer du pratar med boten desto mer lär den sig om din stil och kan dagligen föreslå nya outfits som kan köpas direkt i appen. Inför valet i USA producerade den digitala designbyrån RGA en chatbot som gjorde det enklare för alla amerikaner att rösta. Även mindre företag/organisationer har börjat satsa på chatbotar. I Sverige släpptes t.ex. Brisbotten 2016. En chatbot som barn kan prata med om de ämnen de inte vågar ta upp med vuxna. Vi bör se AI och botarna som en ny hjälpande resurs i all kommunikation och frågar oss om det inte bara är en tidsfråga innan botarna ersätter exempelvis lärarrollerna och kan förse med utbildning i många av de länder där skolan inte är lika självklar eller lättillgänglig.

Ted Livingston, grundaren av chattappen Kik har sagt – ”Chat apps will come to be thought of as the new browsers; bots will be the new websites. This is the beginning of a new internet”. Det kan tyckas extremt, men så är det nog inte. Ett företag kan utan problem flytta över hela sin hemsida och alla dess tjänster i en bot. 2015 hade alla företag en egen app, och det är inte omöjligt att 2018 är året då alla kommer ha en egen chatbot.

Det finns idag massor med tjänster som gjort att nästan vem som helst kan bygga en egen chatbot helt utan kodkunskaper. Det är bara en googling bort.


Rasmus Thuritz

rasmus.thuritz@minnesota.se