ENGAGEMANGSRAPPORTEN 2.0

För ett år sedan publicerade vi Engagemangsrapporten 1.0, en rapport kring betydelsen av engagerade medarbetare. I år ville vi skapa oss en uppfattning om hur man mäter resultatet på live- och eventkommunikation. Innan sommaren skickade vi därför ut en ny enkät till utvalda kommunikatörer i Minnesotas nätverk.

Mätning är ett ämne som tycks kännas både lite besvärande och ”torrt”. Därför är vi extra glada över den respons vi trots allt fått. I veckans som kommer färdigställs rapporten och skickas i första hand ut till våra respondenter, men inom kort publicerar vi självklart resultatet för alla som är intresserade.

I grafiken ovan får ni en liten tjuvkik på delar av resultatet.

Sofia Thomasson
sofia.thomasson@minnesota.se