Ladda ner Minnesotas Engagemangsrapport här

Här hittar du Minnesotas spaning på temat kommunikation och mätbarhet. Den har besvarats av företag och organisationer i Sverige och nu får du ta del av resultatet. Trevlig läsning!