En rutin av goda vanor – en grund till framgång

För mycket stress dödar ambitionen

Vi har alla mål i våra liv. Mål för vilka vi vill vara, vad vi vill åstadkomma, och vad vi vill ge. Men för att uppnå ett mål krävs två saker. Det ena är ambition, och det andra är fokus. Med många bollar i luften finns det dock en risk att vi planerar tiden fel, något som i många lägen leder till att vi i tappar vårt fokus, vilket slutligen bygger stress. Och det är när stressen tar över som också ambitionen riskerar dö ut.

Var och en fungerar på olika sätt. Det finns dem som drivs av stress, men i de flesta fall behöver dessa, precis som alla andra, en strukturerad grund att utgå ifrån. Precis som jag själv är det många som idag verkar inom branscher där stressen kan vara stor. Någonting som däremot fungerade för mig var att utveckla en fast rutin att planera min tid kring.

Men varför just en rutin?

En forskningsrapport av American Psychological Association visar att bra vanor är bland de viktigaste egenskaperna i vår jakt på framgång. Bra vanor, som exempelvis regelbunden träning och en hälsosam kost, visade sig till och med vara viktigare än viljestyrka. För när stressen kryper på, sviker inte ambitionen så länge vi håller oss till en rutin som gynnar sinne, kropp, och själ.

Hjälpande tjänster

En tjänst som underlättade mitt arbete med att utveckla en bra rutin är Way of life. En app i syfte att göra det enklare för dig att upptäcka negativa och positiva spår i ditt liv. T.ex. vilken typ av mat du äter, hur mycket du tränar, eller om du får tillräckligt med sömn. Genom att dagligen checka av olika typer av vanor i ditt liv kommer du efter några veckors användning lätt upptäcka vilka vanor som är värda att satsa på, och vilka som måste bytas ut. Med hjälp av den information som samlas in kan du så småningom bygga upp en rutin som garanterat är bra i din jakt på dina mål. Way of life finns som gratisversion tillgänglig i begränsad form. Men för den som önskar utnyttja tjänsten fullt ut blir det en kostnad på cirka 40 kr. Dock kan såklart den som vill bygga en hållbar rutin utan någon app.

Hur ser, eller, hur kommer din rutin att se ut?

/ Rasmus Thuritz