Svar på #sistabriefen

8 december 2017

Minnesota Communication är ett värderingsstyrt bolag där värderingsgrunden är framtagen tillsammans med medarbetarna. För oss, ledare och medarbetare på Minnesota, är det en självklarhet att vi och alla vi samarbetar med, skall agera i en respektfull miljö.

Detta är förankrat och tydligt formulerat i vår policy kring kränkande särbehandling
och trakasserier. Efter att ha tagit del av de missförhållanden som har uppdagats
i samband med #metoo står det dock klart att vi tillsammans måste agera starkare.

Minnesota Communication kommer att:

  • I januari 2018 genomföra en workshop med alla medarbetare där vi lyfter, synliggör och diskuterar frågor kring kränkande särbehandling och trakasserier.
  • Därefter, vid behov, utveckla och förtydliga vår befintliga policy kring kränkande särbehandling och trakasserier. Vi kommer att göra en årlig revidering av denna.
  • Upprätta en tydlig actionlista vad som gäller vid skarpt läge; alla medarbetares skyldighet att anmäla och vem som skall kontaktas. Actionlistan skall tydligt förankras live och finnas lättillgänglig på Minnesotas intranät.
  • Fortsätta att följa upp frågor kring Minnesotas värderingar samt arbetet med jämställdhet och trakasserier flera gånger per år; via samtal och via det mobila verktyget &Frankly där vi genomför löpande medarbetarundersökningar.
  • Fortsätta att aktivt sträva efter mångfald avseende etniskt och socialt ursprung, ålder och kön.
  • Se över vårt jämställdhetsarbete och utveckla det på bästa möjliga sätt.

Stort tack för ett viktigt initiativ som kommer göra skillnad, på Minnesota, för branschen, i världen.

 

Andy Pimmeshofer
VD, Minnesota Communication