SEB flyttar in!

Den 8:e och 16: maj flyttade SEB in i sitt nya kontor i Arenastaden, Sveriges största nybyggda kontor med fokus på hållbarhet. Totalytan är 97 000 m² och ska bli arbetsplats för cirka 4 500 SEB-medarbetare. Genom att flytta tre kontor till ett gemensamt hoppas företaget öka samarbetet och effektiviteten. Det nya kontoret har haft stor fokus på hållbarhet och miljöklassas enligt BREEAM-SE nivå Excellent, vilket är en ambitiös internationell standard.

Men hållbarhet gäller inte bara energieffektiv byggnad och miljömedvetna materialval. Det handlar även om att värna om medarbetarnas hälsa och välmående. SEB vill att det ska finnas träningsmöjligheter nära till hands och har därför sett till att det både finns gym, motionshall och andra möjligheter till friskvård på kontoret. De vill även uppmuntra cykling till och från jobbet och därför finns det ett garage med plats för ca 1 200 cyklar.

– Vi räknar med att detta ska märkas ut mot våra kunder också, säger Viveka Hirdman Ryrberg, kommunikationsdirektör på SEB. Här får vi moderna arbetsplatser som är byggda med fokus på att det ska vara lätt att mötas, samarbeta och må bra. Hela vårt nya kontor är anpassat efter vår verksamhet och våra medarbetare.

Minnesota har varit delaktiga i såväl inflyttnings- som invigningsaktiviteterna till medarbetarna när det kommer till kommunikation, scenografi, teknik, filmproduktion, invigningsceremoni, underhållning samt löpande projekt- och produktionsledning.


Christoffer Ramfors

christoffer.ramfors@minnesota.se