Släpp kraften fri! Fem inspirerande mötesmetoder

Förr var ordet konferens synonymt med ”föreläsning där envägskommunikation råder”. En, eller flera, talare fick mässa från scenen till en publik som var mer eller mindre mentalt närvarande. Allt eftersom dagen led sjönk besökarna längre ner i stolarna. Det är inte svårt att föreställa sig att det som upplevdes mest engagerande var tanken på hur långt det var till nästa fikarast. 

Idag har företag och organisationer lyckligtvis börjat röra sig bort från det klassiska upplägget med envägskommunikation. Vi på Minnesota ser hur det blir allt vanligare att ta tillvara på kraften hos sina medarbetare och kunder genom att involvera dem i både kommunikation och affärsutveckling.  

Här nedan listar vi på några av de mötesmetoder som vi tycker är grymma verktyg för att frigöra kraften hos mötets deltagare 

 •       Open Space / Unconference 
  En workshop utan förberedd agenda. Det är deltagarna som utformar programmet på plats och själva organiserar konferensen
  Här råder också lagen om fötterna – om en deltagare upptäcker att hen inte vill eller kan bidra till diskussionerna där man befinner sig rör man sig bara vidare. Håll liv i engagemanget!
   
 •          World Café
  Bygger på diskussioner vid bord som leds av bordsvärdar. Deltagarna kan fritt byta bord och ”jackar” då i den pågående diskussionen efter en initiering av bordsvärden. Bidrar till dynamiska samtal med oförutsägbara vändningar. 
   
 •          Hackathon
  Kommer ursprungligen från programmeringsvärlden. Deltagarna möts i grupper och löser ett problem under en begränsad period,oftast 24-48 h
   
 •          CampfireSessions
  Vid en campfire session ska vi ”tillbaka till rötterna” genom att använda minimalt med teknik och istället använda berättandet för lärande. En samtalsledare pratar initialt i 10-15 minuter om ett ämne och därefter initieras diskussioner i mindre grupperVänskapligt, avslappnat och kanske till och med lite mysigt. Lägereldskänsla ftw! 
   
 •          FishbowlConversations
  Ett dialogformat som kan användas för stora grupper. Ett antal stolar placeras i en inre cirkel (den sk. ”fish bowlen”) och resterande deltagare placeras i ring runt den inre ringen. En moderator introducerar ett ämne varpå deltagarna i fish bowlen börjar diskutera.  I en öppen fish bowl lämnas en stol ledig som står till förfogande för åhörarna. Om de känner att de vill hoppa in i diskussionen kan de sätta sig på den lediga stolen och delta. En av de övriga deltagarna i fish bowlen måste då lämna sin plats. Det måste det alltid finnas en stol ledig för åhörarnaI en sluten fish bowl är däremot alla stolar i den inre ringen fyllda. 
   

Vill du släppa lös kraften hos dina medarbetare — och dessutom lyckas tillvarata resultatet? Kontakta oss på Minnesota så hjälper vi dig att skräddarsy ett möte som gör skillnad.  

 

Claudia Trujillo
Claudia.Trujillo@minnesota.se