OKQ8 Stars in motion

I slutet av maj lyfte Minnesota tillsammans med svenska & danska OKQ8 stationer till Jurmala, Lettland. Närmare 90 personer skulle förkovras i ämnet employer branding genom att utbyta erfarenheter utifrån OKQ8’s värderingar från norr till söder samt över sundet mellan Danmark & Sverige.

Det var första gången man genomförde resan med de båda länderna tillsammans. Minnesota hade tagit fram konceptet ”Stars in motion” som var genomgående för resan och syftet var att resenärerna, som var medlemmar i Stjärnklubben, Affärsmannaklubben & Profit league, skulle kreera bra idéer på hur OKQ8 kan vara möjliggörare för människor i rörelse.

Arbetet genomfördes i stora samlingar ledda av affärsskolan från Sverige & Danmark, för att senare tas ut i gruppdiskussioner som diskuterades tillsammans med försäljningschefer/distriktschefer. Resultatet från grupperna redovisades på den stora galamiddagen den avslutande dagen. Dessutom genomfördes en landskamp i Beach volleyboll och på stranden hördes tyvärr rösterna ”Vi er röde vi er vite” alldeles för mycket: -)


Fredrik Wigge

fredrik.wigge@minnesota.se