Snabbrörligt koncept en succé för dagligvarubranschen

I oktober arrangerades för första gången Fast Moving ’19 på Clarion Sign i Stockholm. Ett event där DLF (Dagligvaruleverantörers förbund) och Svensk Dagligvaruhandel samlade närmare 300 ledare i dagligvarubranschen. Från scen bjöds det på omvärldsbevakning, trendspaning och prognoser. Dessutom delades det prestigefyllda priset Årets Dagligvara ut till en värdig vinnare. Minnesota fick förtroendet att producera eventet på plats men också att ta fram det nya konceptet

Svensk Dagligvaruhandel och DLF ville förnya Stora Dagligvarudagen och rikta konceptet tydligare mot ledare inom dagligvarubranschen. Önskan var att skapa ett event som var mer kunskapsorienterat och mindre festbetonatMinnesota fick uppdrag att ta fram varumärkesplattform, namn och visuell identitet. Skapandet av det nya konceptet skedde i nära samarbete med kunden genom en serie av workshops.  

Vad ska vi vara? 

Inför ”omvandlingen” av Stora Dagligvarudagen gjordes en analys av varumärket i sin befintliga form. Med avstamp i den analysen diskuterade gruppen vilka värden som var viktiga för det nya varumärket. För att hålla styrning utgick diskussionerna från en varumärkeskarta där åtta definierade rubriker tillsammans skapar varumärket. 

Fastmoving

 

Vad ska vi heta? 

Till namn-workshopen producerade Minnesota en lista med över 150 olika alternativ på namn. För att få en överblick delades listan in i underkategorier beroende på vad namnen signalerade. I workshopen tilldelades deltagarna en begränsad mängd klistermärken som de fick använda för att markera de namn de tyckte bäst om. Det nya namnet blev Fast Moving vilket förstås syftar på snabbrörliga konsumtionsvaror, men även på en bransch i snabb förändring 

 

Fast Moving logo

 

Hur ser vi ut 

Med namnet och varumärkets värden på plats påbörjades arbetet med att ta fram designen
Kreatörerna tog avstamp i de värden som satts för varumärkets personlighet. Som ledstjärnorna fungerade ord som aktuell”, ”dynamisk” och ”modern” Utifrån dessa ord skapades en snygg design som andades framåtrörelse. Det nya varumärket har använts i kommunikation inför eventet och framförallt i rörlig grafik under eventet.

 

Claudia Trujillo
claudia.trujilo@minnesota.se