Switch; ett jämställdhetsinitiativ av Ellevio

Varför är det fortfarande mest män inom tekniska yrken? Handlar det om avsaknad av förebilder? Handlar det om brist på självförtroende? Eller kan det helt enkelt bero på att tekniska yrken och arbetsplatser inte upplevs som tillräckligt attraktiva?

Den frågan ställer sig Ellevio med det nylanserade jämställdhetsinitiativet Switch. Det grundar sig i ett sponsoringssamarbete tillsammans med Stockholms fotbollförbund och S:t Eriks-Cupen, Female Legends, ett community inom e-sporten, och musiklägret Popkollo. De arbetar alla för att skapa bättre förutsättningar för tjejer att utvecklas inom respektive fritidsaktivitet. Det är tre områden där det idag är betydligt fler manliga än kvinnliga utövare — liksom energibranschen.

Tillsammans med Ellevio och Tango Brand Alliance har Minnesota tagit fram konceptet utifrån sponsringsstrategin. Vi planerar också en rad aktiviteter över året med fokus på att lyssna och lära. Ellevio har medvetet valt att samarbeta med organisationer med helt andra infallsvinklar och erfarenheter i de här frågorna än energibranschen. De har en bit kvar för att själva nå en jämn könsfördelning och behöver bredda kunskapen för att kunna förändra något.

Här kan du se presentationsfilmer för alla tre föreningar där de bland annat berättar om sin approach för att få en mer jämställd miljö.

Sofia Thomasson
sofia.thomasson@minnesota.se