Nybyggare

Kring förra sekelskiftet flyttade drygt en miljon svenskar till Amerika. Det var de handlingskraftiga som emigrerade. De insåg konsekvenserna av att fortsätta odla en jord som gav allt mindre tillbaka. De gav sig av för att bryta ny mark. Idag står många företag och organisationer inför samma utmaning. Den digitala transformationen gör att den gamla jorden inte längre ger samma avkastning. Det påverkar allt och alla. Av en nybyggare krävs både nyfikenhet, mod och uthållighet. Det är inte de som står vid vägrenen och tittar på som får njuta morgondagens skördar, det är de som engagerar sig. På Minnesota arbetar vi med Brand Engagement. Vi skapar arenor för konversation, lekfullhet och medskapande. Fysiska och digitala mötesplatser i en ny tid.
 
Minnesota Communication

Part of Moment Group – momentgroup.com

Startår: 2001
Antal medarbetare: 27
Adress: Vasagatan 16, Stockholm

Tjänster
Live events
Sponsorstrategi och aktivering
Employer branding
Integrerade kampanjer
Digitalt och sociala medier
Film och design